Dane firmy:

Firma Handlowo-Usługowa HERMES
Michał Chober
95-083 Lutomiersk
Wrząca ul. Przełajowa 48
tel. 508-062-600
tel. 696-488-084
Email: biuro@toaletymobilne.pl

 

Formularz kontaktowy:

Pola oznaczone * są wymagane.

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy, iż:

– administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Michał Chober Firma Handlowo-Usługowa „HERMES”, 95-083 Lutomiersk, Wrząca ul. Przełajowa 48, dane kontaktowe: tel. +48 508-062-600, email: biuro@toaletymobilne.pl

– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

– podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.

– Pana/Pani dane osobowe mogą być jedynie przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom handlowym świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom/przewoźnikom.

– administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

– okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 3 lata od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

– przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

– podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taka uprawniony wniosek zawiera.

– w ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji
i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, a dane osobowe nie są profilowane.