Aktualności

Pamiątki z uroczystości.

Firma oświadcza, iż została beneficjentem w ramach dofinansowania “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Jednakże pragniemy dodać, że powyższe dofinansowanie nie było związane z działalnością toaletmobilnych. Było symboliczne, niewystarczające i w żaden sposób nie pokryło strat poniesionych przez naszą firmę w związku z covid-19. Służyło wyłącznie panującej obecnie władzy w naszym kraju, która w ten sposób chciała pokazać swoim wyborcom jak to oni “dbają” o swoich przedsiębiorców. Niestety tuszując prawdę ….

Toalety Mobilne Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone